Ramadan karim!

Bröder och systrar! Imorrn befinner vi oss fastande inshaaAllaah och detta är en väldigt viktig föreläsning att lyssna på just IDAG, dagen innan ramadan. Ikväll vid maghrib fastkedjas shayatin och den heliga fastemånaden Ramadan drar igång. Må Allah acceptera vår fasta, bön och dua.

En väldigt bra föreläsning såhär inpå Ramadan, som förbereder oss lite. Lyssna och lär!


Want scientific proofs? Here it is.


Miracles of Mecca


Ramadan infaller den 1a Augusti, för er som inte vet!


Ramadan ♥

Snart är det Ramadan och som jag längtar! Älskar dendär speciella känslan med Ramadan, och nu vet alla muslimer vad jag pratar om. Stora som små - alla känner vi den. Ramadan, den heliga månaden är snart här. Ramadan, månaden som man går och längtar till 11 månader om året. Jag hoppas att alla ni har hälsan på topp så att alla kan fasta utan några komplikationer i denna heliga månad.

En viktig sak att poängtera är dock bönen. Det finns många som fastar men inte ber, och detta är fel. Bönen mina köra bröder och systrar är den första saken man kommer bli tillfrågad om. Om bönen är i ett bra skick, så är alla våra andra gärningar likaså, men om bönen är i ett dåligt skick är även våra andra handlingar i ett dåligt skick. Så ni som inte ber: börja be NU!! Annars kanske er fasta inte accepteras och då har ni gått hungriga i onödan. Och när ni ber kommer ni märka skillnad, jag lovar.

För när Allah - världarnas herre är nöjd med dig, hur kan nåt gå fel då? Du kommer märka skillnad. När du sträcker ut din hand till Allah, sträcker han ut sin arm och när du tar ett steg mot Allah, så springer han till dig. Så kära bröder och systrar ta steget - börja be. För det är den enda som skiljer oss från ickemuslimer. Börja be för snart är vår älskade Ramadan här.


Polygami

Som muslim bör man kunna föklara sin religion när man blir tillfrågad om vissa saker, och det är viktigt att man vet vad man ska svara. De vanligaste frågorna brukar vara om : slöjan, varför män får ha 4 fruar - och varför kvinnan inte får det, jihad etc tec.

Det här med polygamin - att mannen får ha 4 fruar är väldigt omdiskuterat. Det finns tom. många muslimska kvinnor som inte förstår varför det är så - och som dessutom inte tycker om denna regel. Men, se alltid till att skaffa dig rätt kunskap innan du börjar tycka och tänka någonting.
Nu till denna fråga: varför får män ha 4 fruar och varför får kvinnor inte ha 4 män?

När Koranen uppenbarades till vår kära Profet (frid vare över honom) fanns det INGA som helst regler i världen för hur många fruar en man kunde ha.  Många män hade massvis med fruar, somliga hade hundratals. Då uppenbarades Koranen som satte en gräns vid fyra - på ett villkor - om mannen skulle behandla dem rättvist.

[4:3] Om ni är rädda att inte kunna behandla de faderlösa med rättvisa, tag då [andra] kvinnor som är tillåtna för er till hustrur - två eller tre eller fyra; men [begränsa er till] en enda om ni inte tror er om att kunna behandla dem alla lika - eller [vänd er till] någon av dem som ni rättmätigt besitter. Detta gör det lättare för er att undvika partiskhet.


Koranen är faktiskt den enda religiösa skrift i VÄRLDEN som det står "begränsa er till en enda" men det visste säkert ni inte om. Koranen är den enda heliga bok, på denna jord, som innehåller frasen 'gift er bara med en'. Det finns inte någon annan religiös bok som instruerar män att bara ha en fru. Ingen av de övriga religiösa skrifterna, må det vara Vedaskrifterna, Ramayan, Mahabharat, Geeta, Talmud eller Bibeln finner man en begränsning på antalet fruar. Enligt dessa skrifter kan man gifta sig med så många fruar man önskar. Det var inte förrän långt senare, som de hinduiska prästerna och den kristna kyrkan begränsade antalet fruar till en. 


[4:129] Det är inte möjligt för er att ge era hustrur lika behandling i allt, hur uppriktigt ni än önskar det; men ge inte era känslor [för en] så tydliga uttryck att ni lämnar den [andra] i ovisshet [om vad ni känner för henne]. Men om ni lägger till rätta det som ni har brustit i och fruktar Gud [skall ni se att] Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig

Inom islam får man ha mer än 1 fru men villkoret är att man ska behandla dem lika. Dessutom säger Allah att det är omöjligt för mannen att behandla sina hustrur lika hur uppriktigt han än önskar det, så varenda kotte bör förstå att Allah uppmanar människan att endast hålla sig till en fru. Men, han förbjuder inte månggifte eftersom det också har sina fördelar, men det kan jag ta upp i en annat inlägg.

Men nu till den stora frågan - varför får kvinnor inte ha fler män?
Det finns olika svar på denna fråga. En anledning kan vara att Islam läg­ger stor vikt vid att fader­ska­pet skall vara känt. När en man gif­ter sig med fler än en kvinna är det inga pro­blem att veta vem som är fader. Men i fall där kvin­nan gif­ter sig med flera män skulle bara moder­ska­pet vara känt, så till vida man inte gör fader­skaps­tes­ter. Psy­ko­lo­ger säger att barn som inte vet vilka deras för­äld­rar är, spe­ci­ellt i fråga om fadern, ofta får pro­blem under deras uppväxt.

Allah är den allvetande som vet ALLTING. Och detta räcker som svaret för varför kvinnan inte får fler än 1 man. Allah vet allting och hade det vart någonting bra så skulle Allah ha tillåtit det - eftersom han är den allvetande.

Al-'Alim - The Knower of All.

Står det verkligen att man bör bära slöja i Koranen?

Det finns vissa idag som säger att det inte står i Koranen att man bör ha slöja. Detta är fel. I Surat an - Noor vers 31 står det :

[24:31] Och säg till de troende kvinnorna att de bör sänka blicken och lägga band på sin sinnlighet och inte visa mera av sina behag än vad som [anständigtvis] kan vara synligt; låt dem därför fästa slöjan så att den täcker barmen. Och de skall inte låta sina behag skymta inför andra än sin make, sin fader, sin svärfader, sina söner, sin makes söner, sina bröder, sina brorssöner, sina systersöner, närstående kvinnor, dem som de rättmätigt besitter och sådana manliga tjänare, som inte längre känner begär efter kvinnor, eller barn som ännu inte har begrepp om kvinnlig nakenhet. Och låt dem inte gå med svajande gång för att dra uppmärksamheten till sina dolda behag. Troende! Vänd er till Gud i ånger [över era fel och synder]; kanske skall det gå er väl i händer!

Det som är mest intressant - i det här sammanhanget - är substantivet khimâr som här översatts som slöja. Innan islams inträde bar kvinnorna khimâr - en slags slöja. Denna slöja  fästes över håret och hängde löst över ryggen, medans bysten var bar -och det sägs att den bars som en prydnad.

Allah uppenbarade alltså denna vers i en tid som kvinnor hade på sig sådana slags slöjor. Allah uppmanade de troende kvinnorna att låta dem fästa sin khimar (slöja) så att den också skulle täcka barmen. Versen uppmanar alltså inte att enbart täcka barmen, utan den uppmanar de troende kvinnorna som redan bar denna slags slöja som täckte hår och rygg att komplettera sin klädsel genom att även täcka sin barm.

Det är jätteviktigt att kunna denna bakgrundsinfo  eftersom versen lätt kan missuppfattas annars. Och det har den gjort, många gånger. Speciellt av icketroende som försöker säga att det inte står någonstans i Koranen att kvinnor bör täcka sitt hår. Men det gör det och det råder inget tvivel om det.En allvarlig grej

En grej som jag irriterar mig väääldiigt mycket på är muslimer som som "inte håller med" i vissa saker i Koranen eller I Profetens sas. Sunnah. Nu vill jag bara klargöra en grej för er alla. Det finns ingenting i Islam som kallas "jag håller inte med" om någonting. Islam is a whole package, either you take it or you leave it. 

T.ex. så finns det muslimer som säger att "jag håller inte med om att man ska bära slöja" eller, "man måste inte be, det är endast det goda hjärtat som räknas". Detta är väldigt allvarligt och fel. Här begår ni två synder -
Ni lyder inte Allahs lag och ni säger att Allahs lag är fel.
Som muslim och som människa kan man befinna sig i olika stadier i sitt liv. Man kanske inte är redo för att ta på sig slöja, eller be - det är upp till en själv om man väljer att göra dessa saker eller inte. Men, man får absolut inte säga att man inte tycker att det. t.ex. är obligatoriskt att ha slöja på sig. Är du inte redo för det? Fine. Men kom inte och säg att din åsikt står över Allahs lag.

Det finns inget sådant i islam. Så, istället för att applicera dina egna åsikter och röra om i Allahs regler och lagar för människan kan du säga att du inte gör en viss grej (du behöver inte ens förklara dig varför, det är din ensak), men att man inom Islam bör göra det eftersom det är det rätta att lyda Allahs lag. Men att man själv inte är redo för det än. Då slipper ni inshaaAllah åtminstånde ena synden. Förstår ni skillnaden?

Det är Allah - himmlarnas och världarnas herre vi pratar om. INGET och INGEN står över honom och det han beordrat. Tänk på det.


Islam is perfect -  muslims are not.
Ett tips

Jag skulle vilja tipsa alla mina läsare att ta en titt på denna föreläsaren. Anas Khalifa heter han och hans föreläsningar är väldigt viktiga. De är underhållande och väldigt lärorika. Han vet hur han ska nå ut till ungdomar, han kan sin grej. I denna föreläsning behandlar han frågan "Varför finns du" - en fråga som vi alla någon gång har frågat oss. Lyssna och Njut!Forget about this world, and get to know your lord.

Nej, nu är det för mycket prat och trams om det värdsliga. Håll inte alltid fokus på det världsliga! Man kan dö när man minst anar det, som de ungdomarna på kollot i Norge - Mördades när de minst anade det.
Ta en stund och lär känna den som vi skall återvända till. Känner du din skapare? Hur lär man känna någon? - Genom att lära känna egenskaperna.

Allah har egenskaper och för att lära känna honom kan man ta en titt på hans namn som talar om hans egenskaper. Hans 99 namn.

Förbarmaren
Den Barmhärtige
Konungen
Den Helige
Freden
Den Trogne
Beskyddaren
Den Mäktige
Den Allsvåldige
Den i sig Store
Danaren
Skaparen
Formaren
Förlåtaren
Underkuvaren
Givaren
Försörjaren
Öppnaren
Den Vetande
Griparen
Spridaren
Förnedraren
Upphöjaren
Den som ger ära
Den som gör ringa
Den Lyssnande
Den seende
Domaren
Rättvisan
Den Älskvärde
Den Underkunnige
Den Milde
Den Sublime
Den Förlåtande
Den Uppskattande
Den Upphöjde
Den Store
Väktaren
Den som ger föda
Den Ärade
Majestätet
Den Frikostige
Den Vaksamme
Den som besvarar bön
Den Allomfattande
Den Vise
Den Älskande
Den Skicklige
Uppväckaren
Vittnet
Sanningen
Den Betrodde
Den Starke
Den Faste
Välgöraren
Den Prisvärde
Den som håller räkning
Frambringaren
Återföraren
Livgivaren
Dödsbringaren
Den Levande
Den Evige
Den som finner
Den Prisade
Den Ende
Den Bestående
Den som förmår
Den som äger makten
Förlänaren
Den som Förenar
Den Förste
Den Siste
Den Uppenbare
Den Fördolde
Den Styrande
Den Höge
Den Gode
Den Nådige
Hämnaren
Benådaren
Den Medlidsamme
Herraväldets Härskare
Den som äger all höghet och ära
Den rätt handlande
Samlaren
Den Rike
Den son gör rik
Den Förbjudande
Den Skadande
Den Gagnande
Ljuset
Den som vägleder
Upphovet
Den Förblivande
Arvtagaren
Den Rättsinnige
Den Långmodige
Gud-högt är Hans Majestät
Allah The Greatest Name
Ar-Rahman 1 The All-Compassionate
Ar-Rahim 2 The All-Merciful
Al-Malik 3 The Absolute Ruler
Al-Quddus 4 The Pure One
As-Salam 5 The Source of Peace
Al-Mu'min 6 The Inspirer of Faith
Al-Muhaymin 7 The Guardian
Al-'Aziz 8 The Victorious
Al-Jabbar 9 The Compeller
Al-Mutakabbir 10 The Greatest
Al-Khaliq 11 The Creator
Al-Bari' 12 The Maker of Order
Al-Musawwir 13 The Shaper of Beauty
Al-Ghaffar 14 The Forgiving
Al-Qahhar 15 The Subduer
Al-Wahhab 16 The Giver of All
Ar-Razzaq 17 The Sustainer
Al-Fattah 18 The Opener
Al-'Alim 19 The Knower of All
Al-Qabid 20 The Constrictor
Al-Basit 21 The Reliever
Al-Khafid 22 The Abaser
Ar-Rafi' 23 The Exalter
Al-Mu'izz 24 The Bestower of Honors
Al-Mudhill 25 The Humiliator
As-Sami 26 The Hearer of All
Al-Basir 27 The Seer of All
Al-Hakam 28 The Judge
Al-'Adl 29 The Just
Al-Latif 30 The Subtle One
Al-Khabir 31 The All-Aware
Al-Halim 32 The Forebearing
Al-'Azim 33 The Magnificent
Al-Ghafur 34 The Forgiver and Hider of Faults
Ash-Shakur 35 The Rewarder of Thankfulness
Al-'Ali 36 The Highest
Al-Kabir 37 The Greatest
Al-Hafiz 38 The Preserver
Al-Muqit 39 The Nourisher
Al-Hasib 40 The Accounter
Al-Jalil 41 The Mighty
Al-Karim 42 The Generous
Ar-Raqib 43 The Watchful One
Al-Mujib 44 The Responder to Prayer
Al-Wasi' 45 The All-Comprehending
Al-Hakim 46 The Perfectly Wise
Al-Wadud 47 The Loving One
Al-Majíd 48 The Majestic One
Al-Ba'ith 49 The Resurrector
Ash-Shahid 50 The Witness
Al-h Haqq 51 The Truth
Al-Wakil 52 The Trustee
Al-Qawi 53 The Possessor of All Strength
Al-Matin 54 The Forceful One
Al-Wáli 55 The Governor
Al-Hamid 56 The Praised One
Al-Muhsi 57 The Appraiser
Al-Mubdi 58 The Originator
Al-Mu'id 59 The Restorer
Al-Muhyi 60 The Giver of Life
Al-Mumit 61 The Taker of Life
Al-Hayy 62 The Ever Living One
Al-Qayyum 63 The Self-Existing One
Al-Wajid 64 The Finder
Al-Májid 65 The Glorious
Al-Wahid 66 The Only One
Al-Ahad 67 The One
As-Samad 68 The Satisfier of All Needs
Al-Qadir 69 The All Powerful
Al-Muqtadir 70 The Creator of All Power
Al-Muqaddim 71 The Expediter
Al-Mu'akhkhir 72 The Delayer
Al-Awwal 73 The First
Al-Akhir 74 The Last
Az-Zahir 75 The Manifest One
Al-Batin 76 The Hidden One
Al-Walí 77 The Protecting Friend
Al-Muta'ali 78 The Supreme One
Al-Barr 79 The Doer of Good
At-Tawwib 80 The Guide to Repentance
Al-Muntaqim 81 The Avenger
Al-Afu 82 The Forgiver
Ar-Ra'uf 83 The Clement
Malik al-Mulk 84 The Owner of All
Dhul-Jalali
Wal-Ikram
85 The Lord of Majesty and Bounty
Al-Muqsit 86 The Equitable One
Al-Jami 87 The Gatherer
Al-Ghani 88 The Rich One
Al-Mughni 89 The Enricher
Al-Mani' 90 The Preventer of Harm
Ad-Darr 91 The Creator of The Harmful
An-Nafi 92 The Creator of Good
An-Nur 93 The Light
Al-Hadi 94 The Guide
Al-Badi 95 The Originator
Al-Baqi 96 The Everlasting One
Al-Warith 97 The Inheritor of All
Ar-Rashid 98 The Righteous Teacher
As-Sabur 99 The Patient One

Irriterande!

ÅÅÅHHHH. Gud vad jobbigt det är just nu. Man kan ju knappt lyssna på nyheterna!
"Nu har man istället valt att INTE lägga fokus på ickeislamistisk våld och ta en närmare titt på högerextrema åsikter istället"

SOM ATT DET ENDA SLAGS VÅLDET SOM EXISTERAR ÄR ISLAMISTISKT? ÄR inte själva händelsen ett BEVIS på att det inte är så? Ser ni hur de me alla möjliga mål och medel försöker få ALLA att koppla islam med våld? Eller är inte det inte uppenbart för er?

Hur det än är, vem det än är som har begått vad den än har begått - så måste islam vara inblandat - utan att det har ett jack shitt med det att göra! Det som hände i Norge är ett lysande exempel på det. Kolla nyheterna så ser ni. Och snälla, räkna alla gånger ni hör "islamist" så ser ni.

Och sedan en annan grej - Anders, den här mördaren sa att dessa attentat var nödvändiga för västvärlden eftersom, och en av anledningarna var - att man håller på och låter muslimer ta över. Kollade ni på aktuellt idag så hörde ni det. Och ja? Vad ska man säga? Han attackerar regeringen eftersom de styr och ställer och hur har de hjälpt muslimer på något sätt? Jo, genom att ställa sig på Palestiniernas sida och inte på Israels. Dels var denna idioten en inbiten sionist och ja, då förstår ni vad som drev honom. Och hade inte jag rätt? - Att det skulle ha någonting med det att göra? Så vidrigt.

Och en anna grej, hör ni nu några muslimer utropa ALLA kristna till terrorister, våldsbenägna eller så? För han e ju kristen denhär Anders, och kommer från en kristen familj. Svaret är nej, eftersom vi har vett att SE att det inte har ett skit med det att göra.  Och inte heller hör ni media utnämna kristna för det ena eller det andra. Sånt gäller bara Islam och muslimer.

Men vet ni vad, you wont ever break us. Ju hårdare ni försöker, ju mer växer vi. So keep on going, you'r just making people wonder what all the fuss is about och när det händer, lär de sig mer om denna religion, och inser att det är det ända ändamålet. And we will grow, be sure of that. Cause when you got Allah by your side, there's nothing that can pull you down. ALLAHU AKBAR! <3

Rättvisa

Vi tog emot nyheten om det inträffade i Norge med sorg och beklagar sorgen för alla anhöriga och drabbade.
Jag e också förbannad över att muslimerna e först att få sitta i de anklagades bänk. Vill ha en ursäkt! Jag hoppas alla lärde sig en läxa - att INTE anklaga muslimerna för minsta lilla grej som  händer. Why? För fienden finns bland ert eget folk - som har mord i sikte och tvivlar inte på sin sak.
Sen en annan grej, det dör massor med folk i Palestina, Irak och Afghanistan men INGEN bryr sig. Ingen skänker en tanke åt dem. Men självklart blir det massa kalabalik när något händer här. Jag menar såklart inte att det är fel med att bli upprörda när något sånhär händer, men varför kan inte folk också bli upprörda när hundratals barn dör i muslimska länder? Är de inte lika mycker värda? Eller tror vi, endast eftersom vi befinner oss långt ifrån de att det inte händer? Att vi slipper ansvar? Nej, de har lika värde och deras död borde också uppmärksammas. RÄTTVISA kallas det. Därför tänker jag inte hålla nån tyst minut för de döda i norge, eller de döda i 9/11. Ingen har någonsin hållit en tyst minut för de oskyldiga muslimer som dör världen över på ockuperad mark. Så ja, där har ni sanningen.

So what you know about how god comes first in our lives, everything we do is for Allah

 

Vad var det jag sa?

Han är pro israel. Där sprack kanske era förväntningar om att det skulle vart en muslim som legat bakom dådet. Man behöver banka vett i skallen på folk asså. IN YOUR FACES. Dont blame the muslims, cause terrorism has no religion, race or nationality.Bombdådet i Norge - något lurt med dedär?

Nu har det hänt igen. En bombattack i vårt kära grannland Norges regeringskvarter där minst sju beräknas döda.

Än har man inte "konstaterat" vem som ligger bakom dådet. Men, jag har en aning.

"Norway’s foreign minister has announced that the country will be among the first to recognise a Palestinian state if negotiations with Israel fail to make headway by September" (källa; http://beforeitsnews.com/story/850/170/Oslo_Bombings_Have_CIA_Mossad_Signature.html )

Norges utrikesminister har alltså konstaterat att de tänker vara bland de första att erkännde en Palestinsk stat om förhandlingarna med Israel misslyckas till September. Irael pissar på sig, eftersom de inte vill att fler länder ska göra samma sak. Är inte det konstig att båda Norge och Sverige  som varit inne på samma spår ( erkänna Palestina som en stat) drabbas av bombattacker?
Läs här vad ekot skriver: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4264615 
Norde drabbas värre eftersom de inte varit lika fega som sverige I Palestina frågan. VIlken vettig muslim skulle gå och bomba ett lands regering som försöker hjälpa Palestina upp på fötter igen? Nej, det här stinker judar all over. Men, är ni blinda och döva, så gå på det som nyheterna snart kommer annoncera : att några muslimska terrorister måste ha legat bakom det. Jävla lögnare. INSE FÖR EN GÅNGS SKULL VEM SOM LIGGER BAKOM ALLT DETTA!

kolla själva vad en isreli/judevän skriver om detta: http://isaskar.wordpress.com/2011/01/25/norge-erkanner-palestina/


Time

Tiden går snabbare och snabbare. Snart är sommaren slut.. Hösten med antingen jobb eller skola väntar de flesta. Vintertider och allt börjar om igen. Om och om igen i rasande fart. Tiden går för snabbt - något som alla håller med om, muslimer som ickemuslimer. Ytterligare en av domedagens tecken. Tiden. En märklig sak egentligen. Men den rinner ut as we speek. Ta vara på den.


2012

De senaste åren har det blivit en massa liv kring domedagsteorier. Det är lite roligt faktiskt, eftersom det är då som männisor avslöjar hur rädda, vilsna och osäkra de känner sig. Osäkra - på vad domedagen kommer innebära och hur de ska bemöta den - och bemöta Gud, som de flesta inte trodde på.

Den 21 December 2012, en fredag tar majakalendern slut- Och på något sätt fick man för sig att domedagen kunde infalla då. Flera filmer som handlar om det här gjordes, bla. 2012 som de flesta av er säkert har sett.

Jag vill bara passa på att upplysa alla muslimer där ute att inte tro på detta. Varför? jo eftersom ingen vet när domedagen ifaller - förutom Allah. Och då menar jag verkligen ingen. Inte ens Profeten frid vare över honom visste. Det är endast Allah som har kunskap om när det kommer att ske, och att tro på spekulationer som detta är inte någonting som man bör göra som muslim.  Dock berättade Profeten sas. om domedagens tecken, och vissa av dem har uppfyllts medan många andra inte har gjort det. Och innan alla dessa uppfyller sig sker ingen domedag helt enkelt och det ska vi muslimerna vara bergssäkra på.

En av de största tecknena är när solen går upp i väst, istället för i öst som den alltid gör nu;

Profeten (saw) sa att "Domedagen inte kommer att inträffa innan solen går upp i väst och när människorna ser detta kommer alla att bli troende och be om botgöring, dvs. be om förlåtelse för sina begångna synder"

Kära muslimer när solen går upp i väst kommer inte Allah att acceptera vår bön och förlåtelse, den som inte trodde på Allah innan, kommer inte all bli förlåten. Allah  stänger dörren för den som ångrar. Ångerfullhetens dörr. INGEN MER BÖN, FÖRLÅTELSE ELLER WHATSOEVER ACCEPTERAS. Så spendera tiden vi har kvar väl innan solen går upp i värst, för då är det kört, rent ut sagt.

Så ja, domedagen kan infalla imorrn, nästa vecka eller nästa år. Ingen vet när, så tro absolut inte på sådant trams. Det man behöver fokusera på är att vara väl förberedd. Kanske sker inte domedagen under vår livstid - men glöm inte att döden är som en domedag itself. Either now or then, it will end.Think before you speek

Jag vill ta upp någonting som vi dagligen fajtas med; baktal. Vi är så vana med att rabbla på om människor och förstår inte att det är en synd som kan leda oss på raka vägen till helvettet.

Profeten Muhammad  frågade: ”Vet ni vad som är baktal?
Dem sade: "Allah och Hans Sändebud vet bäst."
Profeten Muhammah
sade: ”Det är att nämna din broder på ett sätt han ogillar.”
De frågade: ”Men om det är en sanning?"
Profeten Muhammad
sade: ”Om det är sant, är det baktal och om det inte stämmer så har du förtalat honom.” (Muslim)


Lärdomen är alltså att om du nån gång säger ; oj, vad den personen var fet, så har du baktalat denne, även om det du sa var sant. Men, sa du så utan att personen var det så har du förtalat denne. Det är svåra synder båda två och må Allah underlätta för den muslimska umman för att bli bättre på att undvika det så gott det går. "Tala är silver, tiga är guld"
Hjärtat

Profeten Muhammad (SAW) sade:

Det finns en bit kött i er kropp, om den är frisk är hela kroppen frisk. Om den är sjuk är hela kroppen sjuk. Denna köttbit är hjärtat”.
(Bukhari, Muslim) Hadith


First verse, sent down from the Lord of the universes.


Muslimernas läge

Det är ingen tvivel om att muslimerna i dagens läge är kraftig försvagade. De flesta muslimska länderna i mellanöstern styrs av stater som är hundar åt USA , eller Israel. Folket har inga rättigheter och lever under ständig press. Vi muslimer som finns bla. här i Sverige, gör knappt någonting för Islam eller åt se syskon som lider. För vad ska man göra egentligen? Jag har stuttit och tänkt på det, vad kan JAG göra för att hjälpa de bröder och systrar som lider? Men, jag kom inte fram till något svar. Det är svårt. Det är svårt, eftersom vi inte står enade.
Icketroende skapar splittring mellan oss muslimer, just eftersom vi inte ska stå enade. För när vi står enade har vi Allahs fullkomliga stöd och då kan absolut inget på denna jord stoppa oss. Muslimska systrar och bröder har inte mat för dagen, medans vi slänger hälften av det som finns på tallriken och lägger oss trygga till sängs. Utan att ens skänka en tanke åt det och säga alhamdulilah - det kunde vart värre.
Profeten frid vare över honom sade; den muslimska umman är som en kropp, om en del gör ont känner hela kroppen det.

Men, tyvärr känns det som att vi inte längre känner det. Vi förtränger det allt det går. Det absolut minsta vi kan göra är att göra en dua (be en bön) för alla muslimer som har det svårt runt i världen. Så om du läser detta, ta två min och gör dua för dig själv och världens muslimer. Att vi ska stå enade och starka. Att vi ska besegra ondskan. Och att vi ska inträda paradiset. Amin.

Snacka om att trassla in sig i sina svar..


Varför bär man slöjan?

1. Du behagar Allah. Du lyder din Herres befallningar när du bär slöja och du kan förvänta dig stor belöning i retur.

2. Det är Allahs skydd av din naturliga skönhet. Du är för dyrbar för att låtas ”skyltas” inför varje man som då kan beskåda dig.

3. Det är Allahs bevarande av din kyskhet.

4. Allah rengör ditt hjärta och sinne genom din slöja.

5. Allah förskönar ditt inre och yttre jag med hjälp av din slöja. Utåt reflekterar din slöja oskuld, renhet, anständighet, blygsamhet, uppriktighet, lugn och lydnad till din Herre. Inombords bearbetar du upp detsamma..

6. Allah definierar din kvinnlighet genom slöjan. Du är en kvinna som respekterar hennes kvinnlighet. Allah Vill att du ska vara respekterad av andra, och även att du respekterar dig själv.

7. Allah upphöjer din värdighet genom slöjan. När en främmande man tittar på dig, respekterar han dig på grund av att du respekterar dig själv.

8. Allah skyddar din heder 100% genom din slöjan Män stirrar inte på dig på ett sensuellt sätt, de närma sig inte dig på ett sensuellt sätt, och de talar inte till dig på ett sensuellt sätt, Snarare så håller en man dig i högaktning och det enbart genom att titta på dig en gång!

9. Allah gör dig ädel genom slöjan. Du är ädel och inte nedvärderad för att du täcker dig och inte går ute lättklädd eller naken.

10. Allah demonstrerar din jämlikhet som en Muslimsk kvinna genom slöjan. Din Herre skänker dig jämlikhet lika mycket som till din manliga motsvarighet, och Han ger dig en mängd vackra rättigheter och friheter. Du uttrycker ditt accepterande av dessa unika rättigheter genom att ta på dig slöjan.

11. Allah definierar din roll som Muslimsk kvinna genom slöjan. Du är någon med viktiga plikter. Du är en reflektion av en kvinna av handling och inte av syftelösa strävanden. Du uppvisar din förståelse av mål och syfte genom din slöja. Du är någon som folk tar på allvar.

12. Allah uttrycker din självständighet genom slöjan. Du visar klart och tydligt att du är en lydig tjänare av den Största Mästaren. Du kommer inte att lyda någon annan och inte följa eller gå någon annan väg. Du är ingen slav åt någon man eller nation överhuvudtaget. Du är fri och självständig från alla människoskapta system.

13. Allah ger dig friheten att röra och uttrycka dig hur du vill genom slöjan. Du kan gå vart du vill och kommunicera med andra utan att ha rädslan att du kanske blir trakasserad. Din slöja ger dig ett unikt självförtroende.

14. Allah vill att andra ska behandla behandla dig – en Muslimsk kvinna – med godhet, och slöjan bringar den bästa behandlingen från männens sida gentemot dig.

15. Allah vill att din skönhet ska vara bevarad och sparad för enbart en man att njuta av – din make.

16. Allah hjälper dig att åtnjuta ett framgångsrikt äktenskap genom att du bär slöjan. Eftersom du reserverar din skönhet enbart åt en man, ökar din mans kärlek till dig, han uppskattar dig mer, respekterar dig mer, och han hedrar dig mer. Så din slöja bidrar till ett framgångsrikt och bestående äktenskap.

17. Allah frambringar frid och stabilitet i ett samhälle genom slöjan! Ja, det är sant! Män begår inte lika mycket korruption genom att skapa olagliga relationer därför du – Den Muslimska kvinnan – stillar deras passioner, deras begär. När en man tittar på dig, känner han lugn, och han blir inte frestad till att begå otukt…

18. När du bär slöjan, kan du bli ett medel i Allahs vägledan. Många ickemuslimer och ickepraktiserande muslimer kan fatta tycke och få större intresse för Islam. En stor belöning väntar dig för alla de som Allah vägleder via dig och din slöja!

19. Du ökar taqwa (Gudsfruktan) bland muslimerna, detta gör du genom att vara dig själv, bärande på en slöja. Du påminner ständigt dina muslimer, men också ickemuslimer om Allah och Islam.

20. Systrar som bär slöja efterliknar Profetens (må Guds frid och välsignelse vara över honom) fruar och Sahabiyat (följeslagerskor), är det inte helt underbart? Att efterlikna denna Ummahs (folkslag, dvs. Profetens) bästa kvinnor?

21. Den som väljer att bära slöjan, utför då en obligatorisk handling, dennes Gudsfruktan ökar, belöningar öknar och denne får en helt annan inblick av religionen. Dörrar av kunskap öppnas och paradisets dörrar öppnas, väntades på dig!

22. Den som bär slöja, visar sin ståndpunkt gentemot Dunya (det världsliga), Slöjan är en symbol för glädjen och hoppet av Jannah (Paradiset) och avståndet taget ifrån dunya.

23. Om du tar på dig slöjan, kommer du att krossa Shaytan (djävulen), bli starkare och du kommer att möta kommande motsättningar från alla hål mycket lättare.

24. Du visar vem du är, en stolt Muslimsk kvinna. Din identitet, vem du är, visas i ditt val av kläder. Låt slöjan bli ditt val!

 


Allah är igenkänd genom förnuft

Se dig omkring där du sitter. Du kommer att märka att allt i rummet är "gjort": väggarna, möblerna, taket, stolen där du sitter, den bok du håller i din hand, glaset på bordet och otaliga andra detaljer. Ingen av dem råkar finnas i ditt rum av sig själva. Även den enklaste öglan på mattan gjordes av någon: de kom inte till spontant eller av en slump.

En person som står i begrepp att läsa en bok vet att den är skriven av en författare av särskilda skäl. Han skulle inte ens slås av tanken att denna bok skulle ha kommit till av en slump. På samma sätt har en person som ser en skulptur inga som helst tvivel om att det gjordes av en skulptör. Och inte bara konstverk: till och med några tegelstenar som vilar på toppen av varandra får en att tänka att de måste ha blivit lagda så av någon efter ett visst mönster. Därför, överallt där det finns ett beslut - antingen litet eller stort - måste en grundare och beskyddare av detta beslut också finnas. Om någon en dag kom ut och sa att obehandlat järn och kol kom samman till stål av en slump, som i sin tur byggde Eiffeltornet, igen av en slump, skulle någon tro honom eller skulle han betraktas som galen?

Evolutionsteorin, en unik metod att förneka Allahs (swt) existens, är inte annorlunda. Enligt teorin, bildade oorganiska molekyler aminosyror av en slump, aminosyror bildade proteiner av en slump, och slutligen bildade proteinerna levande varelser igen av en slump. Dock är sannolikheten att en levande varelse kom till av en tillfällighet mindre än sannolikheten för att Eiffeltornet skapades på samma sätt, eftersom även den enklaste mänskliga cellen är mer sofistikerad än någon av människan skapad struktur i världen.

Hur är det möjligt att tänka sig att balansen i världen kom till genom en slump när den extraordinära harmonin i naturen är observerbar även med blotta ögat? Det är det mest orimliga anspråket att säga att universum, vars varje punkt visar på förekomsten av sin Skapare, har kommit till på egen hand.

Därför bör det finnas en ägare till balansen som är synlig överallt, från vår kropp till de mest avlägsna delarna av det ofattbart stora universum. Så, vem är denna Skapare som ordnat allt så subtilt och skapat allt?

Han kan inte vara ett material som vistas i universum, för att Hans vilja måste funnits innan universum och skapat universum därpå. Den Allsmäktige Skaparen är en som allt finner existens från, men vars existens är utan början eller slut. Religionen lär oss vår Skapares identitet, vars existens vi upptäcker med vårt förnuft. Genom det Han uppenbarat för oss genom religionen, vet vi att han är Allah (swt), den Medkännande och den Barmhärtige, som skapat himmel och jord ur intet.

Även om de flesta människor har förmågan att förstå detta faktum, tillbringar de sina liv omedvetna om det. När de tittar på en landskapsmålning, undrar de vem konstnären är. Senare berömmer de konstnären länge för hans vackra konstverk. Trots att de möter många original från den målningen i samma ögonblick de vänder sig om, förnekar de fortfarande att Allah (swt) finns. Vem är den enda ägaren till all denna skönhet? Sannerligen, det behövs ingen lång forskning för att förstå att Allah (swt) existerar. Även om man måste leva i ett enda rum från den dag man föds, finns det otaliga vittnesmål i detta rum som i sig är nog för att man skall förstå att Allah (swt) existerar.

Den mänskliga kroppen svämmar så över av bevis att de inte kunde tas med i flera mångvolyms encyklopedier. Även att bara ge ett par minuter till att tänka över detta är nog för att förstå Allahs (swt) existens . Innevarande beslut är skyddat av Allah (swt) och underhålls av Honom.

Den mänskliga kroppen är inte det enda att tänka på. Det finns liv i varje kvadratmillimeter på jorden, oavsett om de observeras av människan eller inte. Världen svämmar över av många levande varelser från encelliga organismer till växter, från insekter till djur i havet, och från fåglar till människor. Om man tar en handfull jord och tittar på den, kan man upptäcka många levande varelser med olika egenskaper. Detsamma gäller även för luften du andas. Även på huden, finns många levande varelser vars namn är okända för dig. Många levande varelser, från encelliga organismer till växter, från insekter till djur i havet, och från fåglar till människor.

I alla levande varelsers tarmar finns miljontals bakterier eller encelliga organismer som hjälper matsmältningen. Djurbeståndet i världen är många gånger större än den mänskliga befolkningen. Om vi också har växtvärlden i åtanke, ser vi att det inte finns en enda plats på jorden där det inte finns något liv. Alla dessa varelser som är spridda över ett område med miljontals kvadratkilometer har olika kropps system, olika liv och olika bidrag till den ekologiska balansen. Det är ett otyg att påstå att alla dessa har uppstått av en slump utan mål eller syfte. Ingen levande varelse har kommit att existera genom eget initiativ eller ansträngning. Ingen slumpartad händelse kan någonsin leda till dessa komplicerade system.

Alla dessa bevis leder oss till slutsatsen att universum fungerar med ett visst "medvetande". Vad är då källan till detta medvetande? Säkert är att det varken är de levande eller icke levande varelserna i det. De kan inte heller vara de som upprätthåller harmoni och bevarar ordningen. Förekomsten och upphöjdheten av Allah (swt) uppenbarar sig i otaliga bevis i universum. I själva verket finns det inte en enda människa på jorden som inte kommer att acceptera denna tydliga verklighet från sitt hjärta. De förnekar detta faktum i högmod och trots, även fast deras själar är övertygade såsom anges i Koranen, kapitel 27 vers 14:

 

"Och i sin ondska och sitt högmod förnekade de [tecknen], trots att de i sitt innersta var övertygade om deras äkthet. Se vilket slut dessa främjare av oordning och sedligt fördärv gick till mötes!"

(Koranen 27:14)

 

Precis som Allah(swt) har skapat denna allt överskuggande ordning, är Han också den som oupphörligen upprätthåller den.

[islamguiden]

The best revenge lays in the hands of Allah

Vi muslimer är så trötta på att utmålas till bovar, possibla terrorister, våldsamma vart vi än befinner oss i världen idag.
Allt detta startade redan innan den 11 september 2001, men, från och med den dagen utsågs muslimerna som världens värsta människor man kunde ha att göra med. Det roliga är nu att tom. arkitekter och vetenskapsmän har konstaterat att 9/11 var ett inside job. Men, folk skiter i. Folk tror på det de vill tro på. Någon måste de lägga skulden på och självklart lägger de den på muslimerna.
Terrorism, självmordsbombare - dagens synonymer till Islam.
Även fast de flesta människor en hjärna att tänka med är de så snabba med  att döma muslimerna för ALLT som händer, oavsett vad det är. Media matar på med skit och folk tar in allt det.
"En självmrdsbombare tog så många liv, i försök till att döda amerikanska soldater"
Tänk efter? Är det så jävla konstigt? När det inte finns ETT KVARTER i Irak där ingen oskyldig har dödads av amerikanoska soldater. När det ligger tusentals oskyldiga dödade barn i Iraks floder.
Tänk er om amerikanska soldater kom till sverige och dödade oskyldigt folk i vare KVARTER, och 2/3 av de folk som de dödade var ABSOLUT CIVILA Och absolut inte hade gjort någonting. Tänk om man kallblodigt kom och dödade din familj, rätt framför dina ögon utan att de hade gjort någonting. Hade de hänt mig, så vet jag inte om jag hade haft tålamodet kvar till att leva. Tålamodet kvar till att inte göra någonting åt det. Nej, jag tror inte att någon av oss skulle haft tålamodet till att inte hämnas. Jag skulle med alla möjliga mål och redskap vilja hämnas på de soldater som gjorde det, även om det skulle kräva mitt liv. För vad skulle mitt liv vara värt, om jag tvingades leva resten av mitt liv med bilden av hur de kallblodigt dödade hela min familj- utan någon anledning. Folk fattar inte att det inet har någonting med ISLAM att göra, efersom ISLAM skulle råda till TÅLAMOD. Folk fattar inte att drivkraften bakom dessa dåd och självmordsattacker inte är RELIGIONEN, utan REN JÄVLA ILSKA och SMÄRTA för vad de har stått ut med. Och jag förstår verkligen inte hur människor inte förstår det. Jag rent ut sagt äcklas av folk som inte tänker ett steg länge.
Folk fattar inte vilka de verkliga terroristerna och bovarna är.
Men, Islam kommer att övervinna  allt. Islam kommer att ta över hela världen, om Allah vill. Och jag vet att de största bedragarna där ute pissar på sig när de hör det här. Men den största hämden får dessa terrorister när de lämnar detta liv. Den största hämnden ligger hos Allah. De tänker inte på att Allah, skaparen av ALLTING, kan göra så att verenda CELL i deras kropp värker. Allah kan utsätta de för smärta som är mljoners miljarders gånger värre än vad de gjort till andra oskyldiga människor. Och jag ber till Allah att det är just det straff som de kommer få, både i detta och nästkommande liv.
Amin.

Al - Qiyamah


One form of dictatorship is being in a prison cell and you can see the bars and touch them.The other one is sitting in a prison cell but you can’t see the bars but you think you're free.

Googla upp dessa ord:

  • Aleiser Crowley
  • Black Pope in Solomon's temple
  • Vatican assassins
  • Mount Vesuvius tomb
  • Polio vaccine
  • Bohemian Grove

Every soul shall taste death

[29:57] Varje människa skall smaka döden. Därefter skall ni föras åter till Oss

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ

Brotherhood is Islam

‎"Den som lindrar lidandet hos en Troende i denna värld, kommer att få lite av sitt lidande lindrat av Allaah på Domedagen. Och den som underlättar för en [person] som har det svårt, skall Allaah underlätta för honom i denna värld och i kommande, den som skyddar en muslim, honom skall Allaah skydda i denna [värld] och i kommande [värld]. Allaah skall hjälpa en tjänare om den tjänaren [hjälpte sin bror]..."

[Muslim]


Ya Allah!

Klubbor har blivit cigaretter, läsk har blivit vodka, cyklar har blivit mopeder/bilar, kramar har blivit sex. "Att vara hög" betydde att man hade mycket fart på gungan, att "Skydda sig" betydde att ha hjälm på sig, mamma och pappa som man inte ville separeras ifrån vill man bli av med. krig var bara en lek och hejdå betydde bara " vi ses i morgon..".

Audhobilah.. Ya Allah Skydda Den Muslimska Nationen Från Shaytan!


Allahs välgärningar

En man nådde 70 års ålder när han utsattes för en sjukdom. Sjukdomen gjorde att han inte kunde urinera. Läkarna informerade honom att han var i behov av en operation för att bota denna sjukdom. Han gick med på att ha operationen eftersom sjukdomen gav honom mycket smärta i flera dagar. När operationen avslutades, gav hans läkare honom en räkning som han skulle betala.

Den gamle mannen tittade på räkningen och började gråta. Efter att läkaren såg detta sade han till mannen att om kostnaderna var för höga så de kunde göra något annat arrangemang. Den gamle mannen sa "jag gråter inte på grund av pengarna, men jag gråter för att Gud lät mig urinera i 70 år och Han skickade mig aldrig en räkning."


”och om ni ville räkna Guds välgärningar, skulle ni aldrig kunna precisera deras antal”

وَإِن تَعُدُّواْ نِعۡمَتَ ٱللَّهِ لَا تُحۡصُوهَآ

[Surah Ibrahim vers 34]SubhanAllah, så glöm inte; gör dua och tacka Allah, med de finaste namn.


Lama försök

Två exempel på lama fösök som icketroende gör för att få Koranen att framstå som orättvis och våldsam. Vidrigt.Lamt försök nr 1 :

“Slay them wherever you find them… Idolatry is worse than carnage… Fight against them until idolatry is no more and God’s religion reigns supreme.” - Surah 2:190

Såhär lyder den riktiga versen 2:190

[2:190] KÄMPA för Guds sak mot dem som för krig mot er, men var inte de första som griper till vapen; Gud älskar sannerligen inte angripare.Lamt försök nr 2:

“A woman is worth one-half a man.” - 2:282

Såhär lyder den riktiga versen 2:282

[2:282] TROENDE! När ni sinsemellan träffar avtal om lån med fastställd förfallotid, teckna då ned avtalet i skrift. Låt en skrivare noggrant skriva ned [vad som avtalats] mellan er. Ingen skrivare får undandra sig att skriva, såsom Gud har lärt honom. Låt honom alltså skriva och låt låntagaren diktera och, om han fruktar Gud, sin Herre, inte dra ifrån något [från sitt åtagande]. Om låntagaren är svag till förståndet eller sjuklig eller [annars] inte i stånd att diktera, låt då den som tillvaratar hans intressen diktera och undvika partiskhet. Och tag två av era män till vittnen; finns inte två män till hands, tag då en man och två kvinnor bland dem ni godkänner som vittnen - om någon av dem begår ett misstag kan då den andra påpeka det för henne. De som kallas till vittnen får inte undandra sig [sin plikt]. Tveka inte att skriva ned allt, både det mindre viktiga och det viktiga, och ange förfallotiden. Det är vad Gud [i Sin vishet] finner riktigast och skäligast, mest ändamålsenligt som bevis och bäst ägnat att bespara er all tvekan och osäkerhet [i framtiden]. Men om det är fråga om direkt överlåtelse från den ene till den andre av färdiga varor utan mellanhand, gör ni inte fel om ni underlåter att upprätta skriftligt avtal. När ni köper och säljer, låt det ske i vittnens närvaro, men varken skrivare eller vittnen får [utsättas för påtryckning eller] tillfogas skada - gör ni detta, begår ni en svår synd. Frukta Gud, som är er lärare. Gud har kunskap om allt. 
    
                                                                      ~


Icketroende försöker med all sin makt hitta på fel, som egentligen inte existerar i Koranen. Deras lama försök att ta ut saker ur sitt sammanhang är vidriga. Koranen, är den mest Perfekta skrift in the face of this earth. READ, IKRAH, och förstå. För era lama försök är bara lama.


Fri vilja - lika respekt

Varför är det så acceptabelt med kvinnor som går runt halvnakna? Fri, vilja säger folk. Man får gå runt som man vill. Varför accepteras då inte slöjan, jilbaben, eller burkan? Även om de inte är förbjudna helt accepteras de mindre och mindre i hela europa. Vart tog den fria viljan vägen nu?
I frankrike förbjöds burkan, och om man vistas med den ute riskerar man få böter. Hur mänskligt är det?
Västvärlden anser att mellanöstern klär på kvinnor, medan de själva klär av dem.  Dessa män som styr och ställer vill se er nakna, det är därför denna propaganda med avklädda kvinnor finns. Islam verkar vara den enda religionen som fortfarande i modern tid håller Guds regel om att den muslimska kvinnan bör täcka sig. Kristendomen och Judendomen gav upp den regeln - kanske för att de tröttnade på det och ville se lite hud. 

I väst klär det av er, utan att säga ett ord. Det räcker med att den lilla "lådan" i vardagsrummet ställer normen för hur kvinnan i det moderna samhället bör se ut och vips så följer de blint.
Kvinnor är någonting som män sätter först på sin lista. Och det är väl ingen nyhet? De som inte har någon moral vill gärna se dig avklädd och kanske utnyttja dig en gång eller två. Kvinnor är allt de tänker på.

Tänk på alla gånger du sett en kvinna i bikini stå vid den splitternya bilen på bilden i tidningen. Vad gör hon där? Jo, hon är till för att LOCKA. Som ett lockbete för hundar funkar hon. Fast nu är lockbetet för människor i och för sig. Och hon är det bästa lockbetet av alla - då hon står först på männens lista.

Har du någonsin undrat varför killar går runt med praktiskt taget vad de vill, och kläder oftast väl anpassade till vädret, medans kvinnorna går runt avklädda året runt som om de vore efterblivna? Jag ska dela med mig av en riktig händelse. Vintern 2009 var en riktigt kylig vinter och en dag var det -25 i stockholm. Trots två par lager byxor, riktigt tjock everest jacka och luva frös man riktigt illa. Vad ser man då? Tjejer som går runt i LEGGINGS i detta vädret. Alltså, hur tänkte man där? Vad gör de inte för männens uppmärksamhet? Sätter sin egen kropp i fara. "Ska man vara fin får man lida pin" sägs det. Men allvarligt talat såg det mest fånigt ut. Den som lider pin för att den tror att den är fin i -25 grader är nog inte riktigt frisk i huvudet. Men så långt har det gått.
Och när kvinnor går runt så som männen vill att de ska, kallar man det för frihet. Det är frihet att se ut som om man har glömt byxorna hemma eftersom shortsen är så korta. Det är frihet. Men, när man hamnar i knipa för att man går runt så, förstår man inte vad man gjorde för fel. Att gå runt halvnakna drar till sig män som inte kan behärska sig, det borde man ha fattat tills nu. Men kvinnor går runt som att de ber om det.

"Beautified for people is the love of that which they desire - of women and sons, heaped-up sums of gold and silver, fine branded horses, and cattle and tilled land. That is the enjoyment of worldly life, but Allah has with Him the best return." [3;14]

Kvinnan nämns i Koranen som den som är först och mest älskvärd av männen. Ren fakta.

Men, för de som vill skydda sig är det fel. De kvinnor som vill ha på sig en anständig klädsel och inte tas som ett redskap utan som en människa kallas för förtryckta. Faktum är att de är hundra gånger mer skyddade än de avklädda, och det är de avklädda som är de förtryckta - omedvetet. Fast, å andra sidan är det inget svårt att klura ut. 


                              

                                                                 Förtryckt?                                                                       Fri?                                      (bild från kenzas.se)

                                             ELLER VÄNTA, VAR DET INTE TVÄRTOM?

Al Baqarah - vers 1 - 15)

Koranens andra kapitel (sura) är ett mäktigt kapitel. Iqrah : LÄS!


    

[2:1  ]
Alif lam meem.

[2:2]  DENNA Skrift - här råder inget tvivel - är en vägledning för dem som fruktar Gud och ständigt har Honom för ögonen,
[2:3]  dem som tror på [existensen av] det som är dolt för människor, dem som förrättar bönen och som ger åt andra av vad Vi har skänkt dem för deras försörjning

[2:4]  och dem som tror på det som har uppenbarats för dig och på det som har uppenbarats före din tid och som har förvissningen att det eviga livet [väntar].

[2:5]  Det är de som följer Guds vägledning - dem skall det gå väl i händer.

[2:6]  MEN FÖR dem som framhärdar i att förneka sanningen är det likgiltigt om du varnar dem eller inte - de vill inte tro.

[2:7]  Gud har förseglat deras hjärtan och deras öron och täckt över deras ögon; ett strängt straff väntar dem.

[2:8]  Det finns människor som säger: "Vi tror på Gud och på den Yttersta dagen", medan de [i själva verket] inte tror.

[2:9]  De försöker bedra Gud och de troende, men de bedrar inga andra än sig själva - och inser det inte.

[2:10]  Deras hjärtan är sjuka av tvivel och Gud låter det onda förvärras, och ett plågsamt straff väntar dem för deras ständiga lögner.

[2:11]  Och när de manas att inte störa ordningen och sprida sedefördärv på jorden, svarar de: "Vi vill bara förbättra och ställa till rätta."

[2:12]  Nej, det är de som stör ordningen och sprider sedefördärv men det inser de inte.

[2:13]  Och när de uppmanas att tro som andra människor tror, svarar de: "Skall vi tro som dessa enfaldiga stackare?" Nej, det är de som är enfaldiga stackare, men det vet de inte.

[2:14]  Och när de möter dem som har antagit tron, säger de: "Vi är [också] troende"; men när de är ensamma med sina onda ingivelser, säger de: "Visst följer vi er - vi ville bara skämta med dem."

[2:15]  Gud skall straffa dem för deras skämt; men Han låter dem hållas en tid i sitt trotsiga övermod, snubblande än hit än dit i blindo.

[2:16]  De har bytt bort [Guds] vägledning mot villfarelse och de har inte vunnit på sin byteshandel och är [nu] helt utan vägledning

[2:17]  De kan liknas vid en [man] som tänder en eld, och då elden lyser upp [alla] som står omkring, tar Gud ifrån dem deras ljus och lämnar dem i mörker så att de ingenting kan se -

[2:18]döva, stumma och blinda finner de ingen väg tillbaka.

[2:19]  Eller vid [dem som råkar ut för] ett våldsamt oväder med regnmoln som förmörkar himlen, åska och blixtar. De sätter fingrarna i öronen för [att inte höra] åskans mullrande, i rädsla för döden - men Gud har uppsikt över dem som förnekar [Honom]. -

[2:20]  De är nära att bländas av blixtarna, men när de lyser upp [mörkret] tar de några steg och stannar upp då mörkret [åter] sluter sig omkring dem. Om Gud ville kunde Han helt beröva dem hörsel och syn; Gud har allt i Sin makt.


[2:21]  MÄNNISKOR! Tillbe er Herre, som har skapat er och dem som levde före er - kanske skall er gudsfruktan [fördjupas]

[2:22]  Han som har skapat jorden som en viloplats för er och rest himlen som ett valv och låtit vatten strömma från skyn och därmed frambringat frukter för er försörjning. Sätt därför inte medgudar vid Guds sida, då ni vet [att Gud är utan like].

Allah, the almighty Lord


Does God exist? Listen to this.


Fajr Time!!

Det är dags för fajr, kära bröder och systrar.

För er som inte har bett morgonbönen, upp och be!!

Glöm inte; As-Salatu khairum-minan-naum - Prayer is better than sleep.

Så, upp upp upppp!!!Böneutrop

Är nog något av det vackraste på denna jord..


                     

Dagens hadithAbu Said al-kudhri, må Allah vara nöjd med honom,  berättade att Allahs profet Mohammed - må Allahs frid och välsignelser vara över honom- sade:

Musa [Profeten Moses]- frid vare över honom- sade; "Åh min Herre! Lär mig något som jag kan ihågkomma och åkalla Dig med."

Allah svarade; "Åh Musa, säg: La ilaha illa-Allah."  (det finns ingen Gud utom Allah)

Musa sade: "Åh min Herre! Alla Dina tjänare säger dessa ord."

Allah sade: "Åh Musa! Om de sju himlarna och allt de består av förutom mig och de sju jordana skulle läggas på ena sidan av en balansvåg och La ilaha illa-Allah i den andra sidan, så skulle La ilaha illa-Allah väga tyngre."

 [Ibn Hibban och al-Hakim]Varför finns det ondska i världen om GUD är god?

En fråga som många människor i världen ställer sig är; Varför finns det ondska i världen om Gud är god?

Här är två verser ut den heliga Kor'anen som ger ett svar på detta ;

När något gott kommer människorna till del, säger de: "Detta är [en gåva] av Gud"; men när något ont drabbar dem, säger de: "Detta är ditt [verk]." Säg: "Allt är från Gud." Hur är det fatt med dessa människor som knappt förstår [någonting av] det som sker? Det goda som du får del av är från Gud, och det onda som drabbar dig kommer av dig själv. [Kvinnor 4:78-79]

Ingen motgång drabbar er som inte är en följd av era egna händers verk; ändå är det mycket som Han förlåter.
 [Samråd 42:30]Vad är Ondska?

Ett av många argument som används mot Guds rättvisa är den spridda ondskan i våran värld. Om Gud skapade allt, varför skapade Han då också ondska?

Men sanningen är att ondska egentligen inte existerar och är därför inte heller skapad. För att förstå detta kan man dra en liknelse med solen. Inom solen finns inga skuggor och det är källan av allt ljus. Ju längre ifrån solen du kommer, desto svagare blir ljuset samtidigt som fler skuggor syns. Skuggor i sig är inte skapade utan de innebär att på en plats finns det lite eller inget ljus.

Bara Gud är absolut perfekt utan några som helst defekter. Hans fulländade godhet kan liknas likt solen, och Hans skapelse alla de föremål som är placerade bortom perfektion men strävar efter den (som människan). Eftersom de inte är perfekta och på avstånd från den Gudomliga solen, har deras existens vissa defekter som kan kallas skuggor, där lite eller inga solstrålar når. Ondskans verkliga natur är icke-existens, en ”skugga”, där inget eller lite ljus finns. Guds ljus som likt solen saknar skugga har även ingen ondska i Sig, dock det som skapas är inte helt perfekt och har en skuggig sida där ondskan kan träda in. Detta är vad som menas med versen,

…”Allt (gott och ont) är från Gud.”… (4:78)

Ondska är relativt

Ondska är även relativt och definieras från person till person. Oftast innebär ondska att den tar död på liv. T.ex. vargen är ond i fårets öga, medan vargen endast kämpar för sin överlevnad. Ormens gift kanske ses som något ont för den bitne medan den bara är en försvarsmekanism hos själva ormen. Ondska är alltså relativt och vad som är ont och gott varierar från fall till fall.

Varför inte en perfekt Värld?

Man kan fråga varför Gud inte skapade en värld där även denna relativa ondska inte fanns. För att besvara detta kan man dela upp gott och ont i fem världar. Dessa skulle vara:

1. En värld bestående av endast gott där ingen ondska finns, som änglarnas värld.

2. Hela världen består av endast ont och du inte kan hitta något gott (vilket är en omöjlighet för som sagt är ondska icke-existens och kan därför inte skapas, precis som bara ljuset kan skapas medan skuggan är en biprodukt).

3. En värld som består utav mer ont än gott, men detta skulle inte vara logiskt och det skulle vara utan ände.

4. En värld med lika mycket ondska som godhet, men detta är heller inte rationellt och utan anledning.

5. En värld med mer godhet än ondska på så vis att naturen och de olika elementen samspelar med varandra där vissa ser ut att vara skadliga och till sist når allt ett slut. Låter skapelsen sannolik med denna beskrivning? Ska Gud ignorera massor av gott för att lite ondska inte ska finnas eller ska Han förse med mycket gott trots det lilla onda som kommer att finnas? Sannerligen, om Gud misslyckas att skapa mycket gott för saknaden av lite ondska, skulle tredje teorin bli sann vilket inte är logiskt?

För, att ignorera mycket gott är lika med att ignorera mycket ondska; och att ignorera lite ondska är lika med att ignorera lite godhet. Och som sagts tidigare är det inte resonligt att acceptera extrem godhet eller ondska.

På så vis är det enda logiska en värld med mycket godhet och lite ondska.

Satan

Sagan om satan kan rättfärdigas på samma sätt. Satan ses som god för att han existerar, men han ses som ond för att han är källan till vilseledning och oftast orsaken till att människan gör fel. Som förklarades innan är alltså hans ondska relativ och beror på hur du ser på det hela (jämför med vargen och fåret eller ormens gift). Dock överstiger hans goda aspekter hans onda. Han testar människan, utmanar henne, stärker hennes tro och tränar hennes själ. Ett exempel kan dras med en bakterie. Utan bakterier skulle människans immunförsvar och resistans vara väldigt låg vilket skulle resultera i att man föll offer för många sjukdomar och ens livstid skulle förkortas väsentligt. Bakterier hjälper till att stärka människans kropp och göra henne motståndskraftig. På samma sätt stärker Satan människans själ och vilja.

En delikat gnostisk (Irfani) punkt

Inom gnosis, andlighet och mystik (Irfan) ses Satan som en vakthund som står utanför Guds hus och vaktar. Varje gång en främling eller inkräktare försöker närma sig skäller han och släpper inte personen nära. Men när en Guds vän kommer i närheten håller han tyst och personen kan lugnt stiga in i Guds närhet. Som Satan själv säger i Koranen,
[Iblis] sade: ”Jag svär vid Din Allmakt att jag skall leda dem alla vilse utom [sådana] bland dem som är Dina hängivna (mukhlesin) tjänare!” (38:82-83)

På så vis är alla Awliya, Guds vänner, profeter, rena tjänare osv. fria från synd och ofelbara då de i sin kärlek och dyrkan till Gud är ärliga så Satan inte har någon makt över dem utan de kan lugnt stiga in i Guds hus och njuta av Hans varma närhet.

Sista ord

En del ondska strömmar från oss själva och våra val. Det är vårat fel som gör Guds välsignelser till ondska. En kniv kan användas till att göra en underbar måltid och mätta hungern på några Guds tjänare, men den kan också användas till att döda dessa. Detta är vad som orsakat de flesta problem som finns i världen idag, och som beskriv med Koranen i dessa ord,
[i]”Det goda som du får del av är från Gud, och det onda som drabbar dig kommer av dig själv.” (4:79)

Må Gud rädda människan från hennes ego där hon i sin svaghet söker efter att skylla på någon annan när hon begår minsta felsteg, istället för att öppna ögonen och inse den oändliga nåden som strömmar från den Nåderike, väntandes att svepa bort människans misstag i en evig tröst där Han fyller henne med Sin givmilda förlåtelse, och må Hans kärlek för alltid strömma över människans räddare, den perfekta, skapelsens mästare, Muhammad(S) och hans rena familj(A).


All pris är till Gud och till Honom återvänder vi.

[ text från islamportalen.se]


Somebody is leaving, because Ramadan is coming..

And do you know who is leaving? Shaytan (satan)

Profeten Salla Allahu Alayhi wa salam sade:
''Under Ramadan är helvetets portar stängda & paradisets portar öppna, och djävulen kedjas fast. Och under varje natt ropar en utropare : Låt dem som har avsikt att göra goda gärningar skynda till dem och låt den dem som har avsikt att göra onda gärningar hålla (de) tillbaka''
( Ahmad , An-Nasia )


Nowhere to hide, nowhere to run.

Om ni kan engelska, ta 7 minuter och lyssna på detta.


                  

Koranens första kapitel - THE OPENING - AL FATIHA

Koranans första kapitel är en mäktig sura, som läses upp på arabiska i varje bön av muslimer 17 gånger om dagen i de 5 dagliga bönerna i HELA världen.

Låt oss titta närmare på vad denna sura handlar om.

[1:1] I GUDS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN
[1:2] Lov och pris tillkommer Gud, världarnas Herre
[1:3] den Nåderike, den Barmhärtige
[1:4] som allsmäktig råder över Domens dag!
[1:5] Dig tillber vi; Dig anropar vi om hjälp.
[1:6] Led oss på den raka vägen
[1:7] den väg de vandrat som Du har välsignat med Dina gåvor; inte de som har drabbats av [Din] vrede och inte de som har gått vilse! 


          

Lyssna och njut.

Juma Mubarak

Fird vare med er,

Idag är det fredag och jag hoppas att alla ni har varit på fredagsbönen. Passa på nu när det är sommarlov!


Hur kan du vara säker på att det finns en gud?

Ta tio minuter och lyssna. Inte mycket tid detta, och reflektera sedan en kort stund.


ATEISM

Islam är ett hett diskutionsämne just nu.

Dagens synonymer till islam  är: terrorism, våld, uppror osv.

MEN, jag tänker inte ta upp något av det nu.

Jag är trött på att muslimer ska behöva ursäkta sig hela tiden. Och jag ursäktar inte mig för någon, vad gäller min religion. Vet ni varför? För att vi muslimer sitter inne med sanningen.

Sanningen om varför vi är här - på denna planet.

Sanningen om meningen med livet.

Sanningen om döden och livet efter detta.

Sanningen om frågor som ALLA friska människor någon gång reflekterar över. Och det märkliga är att det svar som de flesta kommer fram till är: Universum skapades från ingenting- av ingen. Vi lever nu och meningen med livet är typ inget(kanske kärlek och sånt bullshit) och efter döden sker inget och vi blir återigen - INGET.

Verkar inte det som att stora delar av jordens befolkning är typ, dårar?

Haha, missförstå mig inte men.. tänk efter. Det är det som ateister tror på. Och här i Sverige som är ett "sekulariserat" land så är detta det som de flesta tror på.Ateism: Tron på att det fanns ingenting, inget hände på ingenting, sedan exploderade ingenting på något magiskt vis av ingen anledning som skapade allting och sedan arrangerades allting på något magiskt sätt av ingen anledning till självproducerande bitar som sedan blev till dinusaurier.

Låter vettigt.Ateism:

Tron på att om du kommer undan med det, så måste det vara lugnt. Det inkluderar våldtäkt, rån, mord, tortyr, skatteflykt, beskyddarverksamhet, stöld, mordbrand, förskingring, drog langning, kidnappning, lögn, otrohet, etc.

Tyvärr så drar ateister ingen gränslinje till andra ateister, då de spelar rättvisa. Eftersom det inte finns någon "ultimat moralisk autoritet" som får dig att stå till svars för dina missdåd, då finns det verkligen ingen verklig rättvisa.

Är det inte underbart?


Inuti vill vi alla att ANDRA på riktigt någon gång ska få stå tillsvars för sina illdåd. Om ens syster blivit våldagen t.ex. och man inte kan få tag på gärningsmannen, så ber man till gud att han ska få hans straff - kanske i hemlighet. Men vi gör det ändå, eftersom det förefaller naturligt för oss.

Och visst låter allt vettigare om man tänker på att det finns en gud där ute som skapade oss - med en anledning också.

Men, det är inte det att det skulle vara "skönt om det fanns en gud där som höll räkenskap".

Nej, det är HAQQ (sanning). Bevis finns på att ALLAH finns, börja med att kolla på dig själv, allt runtomkring dig och himlen. Hur dum är du? Hur blind är du? Hur döv är du?"Den som Allah vägleder kan ingen vilseleda, och den som Allah vilseleder kan ingen vägleda."

Må Allah vägleda mig, dig som läser detta, Sveriges nation och världens folk. Amin.

Någonting inuti oss alla - som gnager

Vi går runt och tror att allting handlar om det som sker här och nu.

Dagens ungdomar lever efter ordspråk som : one life one chance, lev här och nu,  osv..

VI är BESATTA av denna världens matriella saker : datorer, mobiler, bilar etc. har inte jag rätt? - Jo det vet jag att jag har.

Och inget av det här gör oss nöjda.

En sak som är viktig hos ungdomar är kärleken. Kärleken bör man hitta, den ska man hitta! Utan kärlek är vi loosers, är det inte så?

Men, det sorgliga faktumet är att alla era relationer går åt skogen, och det kan ni inte förneka. Utnyttjade och förstörda blir ni ensamma kvar.

När allt går åt skogen vill man inte leva.
Man låser in sig på toaletten och skär  i handleden, eller så går man upp vid en hög bro och hoppar, eller så rotar man i mammas medicinskåp och trycker i sig en handfull tabletter.

Så ser verkligheten ut, vare sig du vill det eller ej.

Men, is this it? Komigen är det här allt som LIVET hade att erbjuda oss? Är det här därför av någon anledning existerar på denn jord?

Här finns ingen lycka vi kan ta på, jorden är inte konstruerad till det.

Det finns ingenting som är säkert, förutom att DU och JAG kommer att dö. Och det kan INGEN på denna jord med all sin befolkning förneka.

Ashes to ashes, dust too dust.

In the name of GOD the most gracious the most merciful

Bismillah

Frid vare med er bröder och systrar,

denna blogg startar jag bi'idhnillah (för Allahs skull), för att få upp ögonen för dagens ungdomar - då jag är en av dem. 

Välkommen till min nya blogg!


RSS 2.0