I'm back!

Salam aleikum bröder och systrar. Nu är det så att jag har fullt upp, skolan har börjat och har inte längre tid o sitta och blogga som förut. Jag ser att ni har ställt några frågor och som sagt, jag är inte en lärd person, så jag kan tyvärr inte svara på frågan som gällde vad man får säga i bönen och hur mycket kafara man skall betala om man inte fastar. Fråga runt, fråga lärda så får ni era svar! Må Allah hjälpa er och belöna er. Nu vidare till denna fråga:
knäpp fråga,( Hur kommer det säg sig att bara kvinnor måste bära slöja, och inte männen?)
för att det är kvinnor som ska sänka blicken och täcka kroppen inte män....

Svar: Och vem har sagt att det är endast kvinnorna som skall sänka sin blick? Detta är en fördom och falskt. Såhär står det i Koranen:

Säg till de tro­ende män­nen att de bör sänka blic­ken och lägga band på sin sinn­lig­het

; det leder till större ren­het i deras liv. Gud är under­rät­tad om vad de gör.

Och säg till de tro­ende kvin­norna att de bör sänka blic­ken och lägga band på sin sinn­lig­het och inte visa mera av sina behag än vad som [anstän­digt­vis] kan vara syn­ligt; låt dem där­för fästa slö­jan så att den täc­ker bar­men. Och de skall inte låta sina behag skymta inför andra än sin make, sin fader, sin svär­fa­der, sina söner, sin makes söner, sina brö­der, sina brors­sö­ner, sina sys­ter­sö­ner, när­stå­ende kvin­nor, dem som de rätt­mä­tigt besit­ter och sådana man­liga tjä­nare, som inte längre kän­ner begär efter kvin­nor, eller barn som ännu inte har begrepp om kvinn­lig naken­het. Och låt dem inte gå med sva­jande gång för att dra upp­märk­sam­he­ten till sina dolda behag. Tro­ende! Vänd er till Gud i ånger [över era fel och syn­der]; kanske skall det gå er väl i hän­der!

Koranen 24:30


Vad gäller frågan om varför kvinnor bör ha slöja och inte männen, så vill jag bara påpeka att både männen och kvinnorna skall klä sig på ett visst sätt inom islam. Männen får inte visa upp det som finns mellan naveln och knäna för någon annan än sin hustru t.ex. Allah har föreskrivit kvinnan att täcka sig mer än mannen, men det betyder inte heller att mannen kan gå runt klädd hursomhelst som sagt. Varför ska då kvinnan täcka sig mer än mannen? Tänk efter. Och om du inte förstår så kanske denna vers hjälper till. För Vem vet bättre än Allah, världanas herre? Han säger i Koranen:

Pro­fet! Säg till dina hust­rur och dina dött­rar — och till [alla] tro­ende kvin­nor — att de [utan­för hem­met] noga sve­per om sig sina ytter­plagg; på så sätt blir de lät­tare igen­kända [som anstän­diga kvin­nor] och und­går att bli ofre­dade. Gud är stän­digt för­lå­tande, barm­här­tig.   Koranen 33:59

RSS 2.0