.


Svar på kommentar

Kommentar: Jag respekterar att du har din tro, så inget mer om det. Reflekterade bara över det där med tandborstningen... Har arbetat på ett ställe med väldigt många somalier, irakier, egyptier, syrianer och afghaner. Och uppskattningsvis 90% av dem har fruktansvärda tänder och andedräkter, särskilt somalierna. Fint att muslimer hade bättre tandhygien än ickemuslimer på den tiden, men borde inte 2012 vara viktigare? Bara något jag hängde upp mig på...

Svar: Jag förstår din tanke! Grejen är bara att det finns muslimer som inte följer det som vår Profet (frid vare över honom) lärde oss. Och tja det kan bl.a. resultera i att de har dålig munhygien. Det jag ville få fram med det jag skrev var att vår Profet lärde oss detta för länge länge sedan och mycket mer. Men, det finns folk som inte följer detta, tyvärr.

En annan sak som vår Profet (frid vare över honom) har lärt oss är att renhet är halva tron. Så nu kanske du förstår hur stor vikt Islam lägger på renhet. Men det betyder inte att alla muslimer följer detta.

Jag ber till Allah att muslimerna ska bli bättre att praktisera det som vår fina religion lär oss. Och jag ber till Allah att ickemuslimerna skall se det fina i religionen och skilja på vad Islam verkligen står för och det fel vissa muslimer gör/praktiserar (eller i många fall inte gör) och inte koppla det till Islam.
 
                                           

Allaho Akbar wa lillahil hamd!

Allahu Akbar - Gud är större.

Oavsett hur mycket förnekarna hatar det, så är Allah större än allt.
Vi kommer återvända till honom, just beacuse u dont belive in one thing wont stop it from happening.

Älskar er muslimska läsare för Allahs skull.


Ya moqallib al-quloob, thabbit qalbi ala dinik <3

 O turner of hearts, make my heart firm upon your religion


Sverige är djurvänner? Don't think so

Visste ni att det är tillåtet att ha sex med djur i Sverige? Förstår ni hur sjukt det är?
Sverige, landet där man kallar sig sig själva djurvänner tillåter sex med djur. Hur barbariskt är inte det?

Vi lever i 2000 talet. Islam förbjöd sex med djur för 1400 år sedan. De tycker det låter konstigt om en man ska kunna ha 4 fruar, men att ha sex med djur är fullt tillåtet och absolut inte straffbart.

Suck. Ni tror att ni är så moderna och "nytänkande". Tänk om, tänk rätt.

Ickemuslimer, se vad som komma skall

[23:99]
[DEN IHÄRDIGE förnekaren framhärdar i att förneka sanningen] till dess att han känner dödens närhet. Då säger han: "Herre! Låt mig få återvända, ja, låt mig få återvända [till livet],

[23:100]
så att jag får göra rätt, där jag [förut] försummade det!" Ack nej! Vad han säger är ord [utan mening]. Bakom dem [som lämnar denna värld] reser sig ett oöverstigligt hinder fram till den dag då de kallas till nytt liv.

[23:101]
Den dag då basunen ljuder skall inga släktskapsband bestå mellan dem och de kommer inte att fråga efter varandra.

[23:102]
Vinnarna är de vars [goda handlingar] väger tungt i vågskålen,

[23:103]
och de vars [goda handlingar] väger lätt i vågskålen är förlorarna som har förverkat sina själar; de skall förbli i helvetet till evig tid.

[23:104]
Där skall deras ansikten svedas av Elden och deras anletsdrag förvridas i en grimas [av smärta].

[23:105]
[Och Gud skall säga:] "Lästes inte Mina budskap upp för er och påstod ni inte att allt var lögn?"

[23:106]
De skall svara: "Herre! Vårt onda öde besegrade oss och vi gick vilse.

[23:107]
Herre! Befria oss från detta [straff] och om vi återfaller [i synd], då hör vi sannerligen till de orättfärdiga."

[23:108]
[Gud] skall säga: "Försvinn [till er förnedring]! Och [våga] inte tala till Mig!

[23:109]
Det fanns bland Våra tjänare de som bad [i sina böner]: 'Herre! Vi tror! Förlåt oss [våra synder] och förbarma Dig över oss! Ingen förbarmar sig över [människorna] som Du!'

[23:110]
Men ni var så upptagna av att göra dem till ett åtlöje att det kom er att glömma Mig - ja, så roligt hade ni åt dem.

[23:111]
I dag har Jag gett dem belöningen för deras tålamod; det är de som har vunnit den stora segern!"

För er som vill veta vad giftemål verkligen innebär, inom Islam.


I want to reach the gates of heaven


Visste ni..?

Visste ni att alla natruligt föds till muslimer? Så Estelle, kronprinsessans dotter är muslim. Till de döper henne dvs.

You only live twice


Islam + vetenskap = SANT

Genom århundraden har alla religioner varit emot vetenskap och kallat det för hädelse och hyckleri att tro på. Speciellt inom kristendomen har man kritiserat vetenskapen. Men en vacker dag så skickade Allah ner Koranen. Faktum är att Koranen och vetenskap är bästa vänner. Koranen talar om vetenskap som vi nyligen funnit vara sanning. Koranen kom ner 1400 år sedan och talar om saker som Profeten Muhammad (SAW) omöjligt kunde ha vetat.

Följande saker har Koranen nämnt:

BIG BANG TEORIN


Denna teori föreslogs av Georges Henri Joseph Édouard Lemaître och Fred Hoyle år 1927
Einstein bekräftade även Big bang teorin men trodde inte att det kunde ske utan någon högre makt.

 

Här ser vi vad Koranen säger 1400 år sedan:
”Ser inte de otrogna som förnekar sanningen att himlarna och jorden var som en förenad massa innan vi klöv dem itu.Ska dem då inte tro?” (Koranen 21:30)

UNIVERSUM EXPANDERAR


Detta bevisades i början av 2000-talet i västvärlden. Muslimerna visste detta 1400 år sedan.

 

Koranen:
”Vi konstruerade skyn, och vi kommer fortsätta att expandera det.” [51:47]
”VI HAR byggt världsalltet och gett det en fast struktur, och förvisso är det Vi som utvidgar det”. [51:47]

JORDEN ÄR RUND


Förr i tiden trodde man att jorden va platt. Ända fram till medeltiden då någon som seglade mycket upptäckte det. Det sägs att upptäckten gjordes 1547 av Francis Drake. Man kan ha misstänkt att den va rund någonstans under medeltiden men bevisades inte förrän 1547.

 

Koranen säger om detta:
Han skapade jorden äggformad. (Koranen, 79:30)

ATT PLANETERNA OCH SOLEN OCH MÅNEN CIRKULERAR RUNT SINA BANOR


Detta bevisades absolut inte innan teleskopet uppfanns på 1600-talet.

 

Koranen:
Inser ni inte att Allah smälter samman natten med dagen och dagen med natten, och att Han satt solen och månen i er tjänst, var och en löpande i sin bana under en bestämd livstid, och att Allah är fullt Medveten om allt ni gör?
(Koranen, 31:29)
”Smälter samman natten med dagen” betyder att natten gradvis ändras till dag och detta gäller dagen också. Detta fenomen kan bara hända om jorden är rund, om jorden var platt hade det skett en plötslig förändring mellan natt och dag. Följande vers ur den heliga Koranen stärker bevisen på att jorden är rund:

Han skapade himlarna och jorden sanningsenligt. Han välver natten över dagen, och välver dagen över natten. Han underordnade solen och månen, var och en löpande under en begränsad tid. Han är absolut den Allsmäktige, den Förlåtande.
(Koranen, 39:5)

MÅNENS LJUS ÄR REFLEKTERAT LJUS

Man kunde omöjligt ha vetat att månens ljus va reflekterat på Muhammads tid eftersom inga moderna teleskop fanns på den tiden och astronomi va inte mer avancerad än att veta vad solen, månen och stjärnorna va för någonting.

 

Koranen säger:
”Välsignad är den som placerade stjärnbilder i skyn, och placerade i den en lampa, och en skinande måne” [25:61]

Lampan är solen, en lampa har en egen ljus källa. Men något som skiner reflekterar ett ljus. Tex en diamant anledningen till att den skiner är att materialet reflekterar ljus. Månen är som en enda stor diamant.

ALLT LIV SKAPAT UR VATTEN

Människan trodde att livet var skapat av maskar och små organismer som lever i lera.
Fram till 1862 då det bevisades att livet är skapat ur vatten.

 

Koranen däremot nämnde detta faktum 1400 år sedan:
Och [vet de inte] att Vi har låtit allt liv uppstå ur vatten? Har de då ingen tro? (21:30)

VÄXTER HAR 2 KÖN

“Christian Konrad Sprengel (22 September 1750 – 7 April 1816)
Va den som presenterade att växter har sexualitet. Det va 1790 som han upptäckte detta.

 

Koranen säger :
Och det är Han som har brett ut jordens yta och sänkt ned i den fast förankrade berg och låtit den genomkorsas av floder. Och åt alla växter på jorden har Han gett två kön. Han sveper in dagen i natt. Helt visst ligger det budskap i detta till människor som tänker. [13:3]

Med det har vi skapat skilda par ur växterna varje ett av dem olika från de andra.”
Noble Quran 20:53

UNIVERSUM VAR ETT ENDA STORT RÖKMOLN INNAN BIG BANG

Kosmologi kom in i bilden i början av 1500-talet.
Låt oss tänka på att teleskopet inte uppfanns förrän 1600-talet av Galileo Galilei (1561-1642).
Vissa kan påstå att Hans Lipperhey uppfann teleskopet men även han levde under 1600-talet.
Modern vetenskap har konstaterat att någon gång i början av universums uppkomst så var allting ett enda stort rökmoln.

 

Koranen säger:
[41:11] Och Han vände sig mot rymden, som var rök, och sade till den och till jorden: ”Kom, villigt eller nödda och tvungna!” och de svarade: ”Vi kommer villigt!”

Det är han som smyckade och utformade skyn som endast var rök. (41:11) Annan översättning

METALL KOM NER IFRÅN SKYN

Många av er skulle bli förvånade över att veta att järnet inte är ifrån vårt solsystem. Det har bekräftats att järnet inte kan bildas i vårt solsystem varken på jorden eller någon annan planet och att det måste ha kommit ner genom ett stjärnfall eller något liknande. För att förstå att järn omöjligt kan bildas i vårt solsystem så måste man förstå hur element bildas i stjärnor. Ni får läsa lite mer avancerad astrofysik så förstår ni vad jag talar om.

 

Koranen säger:
Och vi sände ner Järn som är (material för) mäktiga krig liksom många fördelar för mänskligheten så att Allah kan testa vem det är som kommer att handla rätt för den osynliga Allah och hans apostlar, för Allah är full av styrka exalterad i Mäktighet (och kunna driva igenom sin vilja) ”Noble Quran 57:25

Observera att Allah inte säger Vi skapade. Han säger vi sände ner järn. Och Koranen kom ner 1400 år sedan.

EMBRYOLOGI OCH FOSTRETS UTVECKLING I LIVMODERN

Professor Emeritus Keith L. Moore (1997) upptäckte fostrets utveckling genom åratal av studier I embryologi. Han skrev en bok (The developing Human) på 8 olika språk. Första mikroskopet uppfanns 1595 i Middelburg, Holland medan Koranen talar om detta runt 600-talet. Hur skulle Muhammad kunna uttala sig om detta när det första avancerade teleskopet uppfanns 1677 som kunde studera sperman?

 

Koranen säger:
[23:12] VI HAR skapat människan av finaste lera;
[23:13] därefter lämnar Vi henne som en droppe säd i [skötets] fasta förvar.
[23:14] Därefter skapar Vi av droppen en grodd som sätter sig fast och av grodden en klump och i klumpen skapar Vi ben och dessa ben klär Vi med kött; därefter låter Vi henne stiga fram som en ny skapelse. Välsignad vare Gud, den bäste Formgivaren!

Gud talar även om att vi är skapade av endast en droppe sperma och inte hela sädesvätskan som man förr i tiden trodde under Muhammads tid.

[75:37] Var hon inte en droppe sädesvätska, utgjuten [i ett kvinnligt sköte],
[75:38] och blev därefter en grodd som satte sig fast – och som Han sedan skapade och formade [till människa i enlighet med den uppgift som skulle bli hennes]

Och sedan talar Gud om att denna droppe av sädesvätskan avgör barnets Kön. Så sädesvätskan avgör könet precis som dagens vetenskap talar om för oss
[75:39] och skapade av [detta] de två könen, det manliga och det kvinnliga

DE 7 HIMLARNA

Gud talar om 7 himlar i Koranen. Människans forskning har upptäckt att Koranen talar sanning om att det finns 7 Himlar. Dessa 7 himlarna är de olika 7 atmosfärerna som är följande:
1. Troposphere
2. Stratosphere
3. Ozone layer
4. Mesosphere
5. Thermosphere
6. Ionosphere
7. Exosphere

 

Koranen sager:
Det är Han som för er har skapat allt vad jorden bär och som, vänd mot himlavalvet, formade det till sju himlar. Han har kunskap om allt. [2:29]

“Har de då ej betraktat himmelen ovan sig, hur han byggt den och smyckat den, så att den inte har några rämnor. ”[50:6]

Gud är den, som satte himmelen i höjden utan synliga stöd [13:2]

SLUTSATS

Koranen är utan tvekan Guds ord och det finns nu inget som kan få en att tveka på detta mirakel.

Han som skapat sju himlar över varandra. I Förbarmarens skapelse upptäcker du ingen motsägelse. Kasta din blick omkring! Ser du några brister (fel, rämnor)? (Koranen 67:3-4)
”I skapelsen av himmlarna och jorden och i nattens och dagens växling finns sannerligen tecken för dem som har förstånd” (Koranen 3:190).
Vetenskapen bekräftar Koranen:
Efter år av studier kom Newton slutligen fram till detta svar: ”Detta det vackraste system av sol, planeter och kometer, kan bara utgå ur en intelligent och mäktig varelses råd och herravälde.”(Citat ur Philosophiae Naturalis Principa Mathematica (1687), bok III, Isaac Newton)
”Även vid en flyktig blick är det uppenbart att universum är påfallande välordnat på alla nivåer.” (Den kosmiska planen, Paul Davis, sid 15)

Koranen blev vetenskapens räddning
Idag förknippar många i Västvärlden den arabiska världen med religiös fundamentalism. När medeltidens mörker låg över Europa var Arabien emellertid en oas för vetenskapen. Den nya religionen, islam, uppmuntrade de troende att studera Allahs verk – och vetenskapen bygger än idag på deras resultat.
Illustrerad Vetenskap nr. 2/2004 s. 66-73

Jag bevittnar att det inte finns någon gudom förutom Allah och Muhammad är Hans sändebud.


Nooralanoor svarar

Kommentar:

Snälla förvirrade människa, sluta svamla och gör åtminstone ett försök att ta del av mänsklighetens samlade kunskap istället för att söka svar i en enda gammal bok. Kan du förstå hur mycket vi människor har lärt oss om vår omvärld och vår plats och roll i den sedan din så älskade bok skrevs? Vi vet nu mycket men det finns fortfarande oändligt med ny, fräsch kunskap att inhämta om oss själva och universum. Det är det som är det bästa med ny kunskap; att allt omkring oss och oss själva blir ännu vackrare ju mer vi vet. Koranen är statisk, den förnyas inte, uppdateras aldrig. De enda svar du får är de som gällde för flera tusen år sedan. Världen och människorna i den förändras ständigt, har du nya frågor får du inga svar från en gammal bok. Börja att läsa naturvetenskapliga böcker. De täcker många områden såsom biologi (läran om livet som i sin tur täcker många kunskapsområden som t.ex biokemi; livets grundläggande kemi,cellbiologi;livets byggstenar, anatomi; läran om levande varelsers struktur, zoologi; läran om djuren och ekologi; läran om samspelet mellan olika organismer)
Organismernas evolution är en central del av biologin som kastar ljus över alla djurarters uppkomst, utveckling och anpassning genom årmiljonerna. Kunskapsområdet som avhandlar historiskt liv och dess koppling till nutidens varelser kallas paleontologi. Viktigt är här att inse att även människan är ett djur för att man ska kunna förstå vår roll i ekosystemet. Därifrån kan man ledas vidare till astronomin som försöker förklara hur planeter och stjärnor har uppstått och fungerar. När man väl fått ett hum om proportionerna i kosmos så kan man försöka relatera till vår egen existens. Ungefär så uppnår man
förståelse för VAD, HUR, NÄR och VARFÖR. Inte genom en bok som är flera hundra år gammal och inte har mer än tusen sidor.

SVAR:

För det första, har du läst Koranen? Bara en väldigt osmart människa utalar sig om någonting som de inte har en aning om. Jag frågar en gång till: har du läst Koranen? Dina påståenden om att "koranen är en gammal bok som inte gäller nu" är helt felaktiga. Du vet inte hur fel du har. Snälla rara människa. Har ingen lärt dig att inte tala om någonting som du inte vet något om.

Jag har läst Naturvetenskap och alla dessa saker du nämner? Biokemi, cellbiologi, anatomi har jag läst och jag ljuger inte vid Allahs namn. Och ju mer jag har läst ju mer har jag blivit MER säker på min tro. Jag svär vid Gud att jag talar sanning.

Visste du om att Koranen talar om hur fostret skapas i moderns mage? Visste du att Koranen talar om hur universum utvidgas? Visste du hur Koranen talar om hur bergen är fast förankrade i jorden? (Du har säkert ingen vetskap om detta då det här är fräsh vetenskap som nyligen bevisats) Visste du hur Koranen talar om hur det finns bariärrer i havet som skiljer sött- och saltvatten åt? Visste du att koranen talar om att jorden är äggformad? Visste du att Koranen talar till DIG?

Dessa är endast ett smakprov på alla VETENSKAPLIGA saker som står i Koranen, och den sändes ner för drygt 1400 år sedan. Det är helt, helt omöjligt att en människa kunnat vetat det här då. Och det finns INGET vetenskapligt bevis i Koranen som är motbevisat idag. INGEN! Och kom inte med darwinismen som förslag nu för snälla, det är en patetisk ursäkt som jag inte tänker argumentera mot. Vill du tro på att dina farfäder var apor så fine! Tro inte på allt dom trycker i en i skolan, gör lite reasearch på darwinism så får du se. Tex så skulle ögat aldrig skapats genom "urvalet". Men även om du nu tror på darwinismen så som många gör eftersom de endast tror på det som deras lärare har lärt de, så har ni fortfarande inget svar på VEEM som skapade Big Bang. Man kan lära sig mycket om detta livet och allt fantastiskt som finns här, och tro mig vi muslimer förnekar inte vetenskap som är riktg. Denna värld är helt fantastiskt strukturerat och detta säger mycket om skaparen som skapade världen. Men att tro att det bara kom till av en slump ÄR att förnedra ALLT. Det är en riktig förnedring.

Varför sitter ni och lär er om denna värld när ni ändå ska förneka skaparen? Vad är meningen?
Hur kommer det sig att saker inte sker slumpmässigt igen? Varför kan inte en glass bara dyka upp här hos mig då om ett helt UNIVERSUM kan bara börja existera och börja strukturera sig själv och skapa liv. Är det inte lättare för en glass att börja existera här i närheten av mig så att jag kan äta upp den? Eller varför kan inte alla ingridienserna börja existera så att de kan blanda ihop sig och bildas till en glass!! Vilken genialisk idé. Fick den av era fina resonemang! 

Snälla rara, det är skrattretande hur dumt det låter. Jag förstår verkligen inte hur ni tänker.  Jag hoppas från hjärtat att ni blir vägledda. För lika stor som Skaparen är, lika kraftfull, allvetande, storslagen och evig så är det LIKA stor synd att förneka honom. Och den förnekelsen mina vänner, vill vi inte ha på nacken när vi möter honom.

OCh vet du en sista grej? om du inte vill läsa Koranen och faktiskt se för dig själv och leta upp Koranens vetenskap och se om det stämmer, så fine. Men när vi dör så kommer sanningen fram. Enda problemet är att då är det försent.


Ps. En rolig grej bara. När jag läste Svenska B på gymnasiet så berättade vår lärare om 1800-1900 talet. Han sa att på den tiden i Sverige så använde man inte tandborstar och man tvättade inte sig själva så ofta utan man pudrade sig själv bara, så de stank väldigt mycket. Och pågrund av att man inte borstade tänderna så hade många tappat tänderna redan i 30 årsåldern.

Men vår Profet, frid vare över honom, lärde oss att använda miswak (en pinne som fungerar som tandborste) för 1400 år sedan. Medan man i sverige för drygt 200-300 år sedan inte ens visste att man borde borsta tänderna. OCh innan varje bön tvättar vi oss händer, mun, näsa, ansikte och fötter, och vi ber 5 gånger om dagen. Och efter varje toalettbesök sköljer vi oss med vatten där nere innan vi torkar oss. (Något som ickemuslimer fortfarande inte har fattat att man ska göra, vi väntar fortfarande.. klockan tickar men ni behöver nog några tusen år på er). Så säg mig, finns det ett renare folk än de som följer det Profeten (frid vare över honom)?  
När folket i sverige inte för så länge stank och hade ruttna tänder var muslimerna såhär rena redan för 1400 år sedan!
Otroligt! 
Vi tackar Gud att vi är muslimer. Alhamdulilah.


Svar på tal, läsare sinsemellan

Jag måste vara säga att jag älskar hur vissa av mina läsare ger varandra svar på tal. Visa av er "haters" som kommenterar drar ju in saker som jag inte någonstans har sagt bara för att haters gonna hate.. men som tur är har jag kvicka och smarta läsare! Ni får mig le.

T.ex så har vi någon som kommenterade på mitt inlägg såhär:

 (som ni hittar här: http://nooralanoor.blogg.se/2012/may/salamu-aleikum-wa-rahmatullahi-wa-barakatuhu.html#comment )


Postat av: Kuffarkvinnan
Varför bor du i Sverige om du inte gillar vårt sätt att leva?
Svenska kvinnor är bland de vackraste i världen, vi har goda gener här uppe, gener som inte förstörts av generationer av kusingifte. Det tycker jag att vi ska kunna få visa utan att behöva bli våldtagna av sandnegrer.
I Baghdad finns det inga snygga tjejer att titta på (bara titta, inte våldta) så åk dit och umgås med dammiga, skäggiga män som också är osäkra på sin sexualitet och som tycker som du.
I vår kultur är det inte belagt med skam för kvinnor att framhäva sin kvinnlighet precis hur mycket DE SJÄLVA VILL. Det är ingen
som tvingar kvinnor att varken klä på sig eller klä av sig. De gör vi själva.

Och här har ni ett gensvar:

Postat av: Yasmin Andersson
Kuffarkvinnan:
Oj , oj vad arg du blir!
Känner du dig så träffad att du måste bli så otrevligt?
Det vissar bara hur jävla rätt nooralabnoor har!

Samtidigt om JAG minns rätt så nämnde hon inte sverige din surgumma :D
Så hur fan kom du in i sverige?
Attt sverige har bra gener är som att säga att cola light är bättre än cola zero.
Snälla människa vi vet alla du är den personer med lågsjälv känsla.
Kvinnan som känner sig inte vacker utan smink.
Kvinnan som måste ha utmanade kläder för att känna sig sexig.
Snälla flicka lilla , hata inte oss för vi står upp. Att vi är inte påverkade av er sjuka ideal. Att ordet vacker är när du har respekt för din kropp. Att du inte säljer det åt samhället onödiga krav hur en kvinna ska se utt.
Nästa gång du ser oss , oss som bär vår hijab/burka med stolthet. Oss som vill bli tycka för den vi är och inte på din stolek på din bh så borde du fundera på vad ordet fri är.
Är en fri människa som vissar hud för att bli mer omtyckt eller en människa som har respekt för sin kropp och ser den inte som en docka.


Grymt svar! hahah

Tänk dig att du går och lägger dig..

Och när du vaknar upp befinner du dig i ett rum som du inte känner igen. Platsen är helt okänd för dig.
Vad kommer du tänka? Hur kommer du reagera?

Man kommer självklart fråga sig själv, VAR är jag? VARFÖR är jag här? HUR kom jag hit? VAD ska jag göra här?
Det är självklart att man kommer fråga sig detta.

Men, har du någonsin ställt dig dessa frågor om vad du gör på jorden? Inte? Hur kommer det sig?
Hur kommer det sig att man ställer sig dessa frågor när man vaknar upp i ett okänt rum, men inte när man befinner sig i en hel värld? Borde det inte vara självklara frågor här också?

Svaret på dessa frågor hittar du i KORANEN. ISLAM ger dig de äkta svaren. Ta dig an Koranen och läs den. För vilken människa vaknar upp i ett helt okänt rum och fortsätter leva där som om ingenting har hänt, som om de alltid varit där och alltid kommer vara där. Vi alla vet att så är inte fallet.
Angående Uppdrag Smutskastning.

Ni har väl ingen missat uppdrag smutskastnings senaste avsnitt? "Imamernas råd"

Alltså. Jag vet inte om jag ska skratta eller gråta. Har Sverige fallit så lågt? Var det så att för mycket uppmärksamhet drogs mot andra saker som inte hade med muslimerna att göra (Breivik) och då var det här reportaget helt NÖDVÄNDIGT för att tillfredsställa alla islamofober där ute? Ja, tydligen.

De går in med dold kamera, blottlägger imamernas ansikten medan de två hycklarna till kvinnor i burka är helt täckta och de poängterar i programmet att "Det är mkt viktigt att man inte tar reda på vem dessa kvinnor är" Men, ni blottlägger imamernas ansikte framför HELA sverige samt att ni utmålar de som BOVAR som går emot den svenska lagen. Hur vågar ni? Har ni sjunkit så lågt? Det trodde jag aldrig om Sverige.

Om UG hade haft rent mjöl i påsen gott folk, tror ni då att de avsiktligen hade valt att inte ta med sådant som skulle låta för bra i folks öron?? 

Tex. så sa Abdul wadud, imamen i Uppsala moske en sak som de ABSOLUT INTE TOG MED:


I: Han får inte misshandla, det är förbjudet i islam att misshandla sin fru
( taget från http://svt.se/ug/#./besoket-i-uppsala-moske-ord-for-ord?&_suid=826)

Och, imamen i göteborg sade:

I: (Läser upp vilken vers han ska citera, svårt att höra…) Står det så här: ”Om ni är rädda att inte kunna behandla de faderslösa med rättvisa, tag då andra kvinnor som är tillåtna för dig till hustru, två eller tre eller fyra, men begränsa er till en enda om ni inte tror er om att kunna behandla dom alla lika.”. Kan din man behandla lika mellan dig och henne? Han ska antingen låta er bo i två olika världsdelar, vilket är svårt, han kan inte behålla båda så, eller han kan hämta henne hit, gör han det så kan han inte ha två hustrur i Sverige. Det blir att du är registrerad som hustru, och hon blir sambo. Så det blir inte rättvist behandlat. Koranen är tydlig…

Detta är bara ett axplock. Detta är endast exempel som jag tagit som ni själva kan gå in och läsa på UG's hemsida.

Om uppdrag granskning var uppriktiga i deras mål att "få fram att moskeérna inte följer svensk lag"  varför tog de då inte med det här?

OCH vi har utmanat dem att lägga upp alla ínspelningar oredigerade, men nej de lägger upp utskrifter istället. VARFÖR? Jo, för att de ska kunna mixtra med dem.  Varför skulle de tala sanning när de trots vetskapen om det goda och rätta imamerna sa utmålade de som bovar?

Slutligen vill jag bara säg att, svt please? All reklam är bra reklam. Islam kommer växa som aldrig förr In Sha Allah.

VAD TYCKER NI?

Om

Min profilbild

RSS 2.0